PRIMETECH SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad”).

Niniejszy Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad, wraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest również dostępny na stronie internetowej Emitenta: https://www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne.

Nadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie (w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ