PCF GROUP SA (2/2023) Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCF Group S.A. w spółkę Incuvo S.A.

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. postanowił o podjęciu niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w zakresie dotyczącym zwiększenia zaangażowania…

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli: · Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego · Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego · Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd…

Gliwice: #TakiByłRok. Rozwój

Centrum Przesiadkowe Oddano do użytku nowoczesny kompleks po północnej stronie dworca PKP. Połączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także wygodną infrastrukturę rowerową. Koszt inwestycji…

Stanowisko prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego dot. przyznania PGE pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 60.E.3

„Obszar 60.E.3 bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez nas projektem Baltica 1. To znaczy, że wiążą się z tym duże możliwości wykorzystania efektu synergii przy rozwoju obu przedsięwzięć w przyszłości.…

TAURON PE SA (4/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Emitent otrzymał informację od…

EEC Trends już w lutym 2023 – ruszyła rejestracja dla uczestników

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci wezmą udział w dyskusjach, z których…

Śląsk – kopalnia pomysłów na biznes i pozyskanie unijnych środków

Śląski przemysł w ogólnej świadomości kojarzy się przede wszystkim z działalnością wydobywczą. Zagłębiając się jednak w temat działalności biznesowej w regionie, można przekonać się, że śląscy przedsiębiorcy sięgają także po…

FASING SA (1/2023) Transakcje z firmą Węglokoks S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2023 roku Spółka skierowała do spółki Węglokoks S.A. z siedzibą w…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (1/2023) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ