DECORA SA (24/2022) Nabycie znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Juroszka oraz JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: JUROSZEK HOLDING), że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w dniach 18-22 sierpnia 2022 roku przez JUROSZEK HOLDING, stan posiadania akcji Decora S.A. przez JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem wzrósł powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji, tj. na dzień 18 sierpnia 2022 roku, JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem posiadał 468.238 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 468.238 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 4,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia, tj. na dzień 22 sierpnia 2022 roku JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem posiadał 551.425 akcji Spółki, co stanowiło 5,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 551.425 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 5,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ