HERKULES SA (6/2022) Zawarcie przez Spółkę umów kredytowych

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawarte w dniu 19 stycznia 2022 roku pomiędzy Spółką a ING…

GRUPA ŻYWIEC SA (1/2022) Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono…

MFiPR: Chcesz mieć wpływ na jakość życia w Twoim mieście? Weź udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz rozwoju swoich miast. Towarzyszy 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) – największego…

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym czasie przewoźnicy regionalni aktualizowali swoje cenniki. Doprowadzało to czasami do…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ