GDDKiA: działania na istniejącej sieci dróg krajowych. Podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r.

Zadania zakończone w 2021 r. W 2021 r. ukończyliśmy 110 zadań na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zadania swym zakresem obejmowały kompleksowe rozbudowy dróg i wzmocnienia konstrukcji do przenoszenia…

MFiPR: Międzyresortowe przygotowania do Światowego Forum Miejskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Przyznanie prawa do organizacji Światowego Forum Miejskiego (WUF) – największego i najważniejszego wydarzenia na świecie poświęconego miastom – to duże wyróżnienie dla Polski…

ERBUD SA (6/2022) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01-02-2021 roku podpisał z ING Bank Śląski S.A. Aneks nr 25 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku. Na mocy…

MKiŚ: Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje: Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę…

GRUPA ŻYWIEC SA (1/2022) Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono…

HERKULES SA (6/2022) Zawarcie przez Spółkę umów kredytowych

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawarte w dniu 19 stycznia 2022 roku pomiędzy Spółką a ING…

MFIPR: Przygotowania do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF 11). Spotkanie z ONZ (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach, pozostało 5 miesięcy. To największe wydarzenie poświęcone polityce miejskiej, którego organizacja wymaga…

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym czasie przewoźnicy regionalni aktualizowali swoje cenniki. Doprowadzało to czasami do…

MFiPR: Chcesz mieć wpływ na jakość życia w Twoim mieście? Weź udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz rozwoju swoich miast. Towarzyszy 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) – największego…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ