ENERGOAPARATURA SA (20/2022) Powołanie członka rady nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2022…

ENERGOAPARATURA SA (18/2022) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku. 1. Pan…

ENERGOAPARATURA SA (19/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które w…

ENERGOAPARATURA SA (17/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z 9 maja 2022 r. („Aneks”) do umowy…

ENERGOAPARATURA SA (15/2022) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 8 czerwca…

ENERGOAPARATURA SA (14/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 1 czerwca 2022 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks nr 4 do umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w…

ENERGOAPARATURA SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego…

ENERGOAPARATURA SA (11/2022) Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 18/22 do Umowy o kredyt w rachunku…

ENERGOAPARATURA SA (12/2022) Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 13/22 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011…

ENERGOAPARATURA SA (10/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu 12.04.2022 roku do Spółki wpłynął podpisany aneks – porozumienie do umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ