ENERGOAPARATURA SA (4/2023) Zawarcie umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 30.01.2023 r. została obustronnie podpisana Umowa z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. w przedmiocie wykonywania w latach 2023, 2024 i…

ENERGOAPARATURA SA (3/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych – KOREKTA RAPORTU

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym koryguje informację podaną w raporcie bieżącym nr RB 3/2023 z dnia 04.01.2023 r. tj. datę publikacji raportu kwartalnego za III kwartał…

ENERGOAPARATURA SA (3/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz…

ENERGOAPARATURA SA (2/2023) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2023 r. do spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks nr 1 do Umowy z ENEA Operator Sp. z o.o.…

ENERGOAPARATURA SA (1/2023) Zmiana umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 3 stycznia 2023 r. obustronnie podpisano aneks do umowy zawartej z E_W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIN spółka komandytowa z…

ENERGOAPARATURA SA (27/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 27 października 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks nr 2 do umowy z dnia 10 maja…

ENERGOAPARATURA SA (20/2022) Powołanie członka rady nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2022…

ENERGOAPARATURA SA (18/2022) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku. 1. Pan…

ENERGOAPARATURA SA (19/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które w…

ENERGOAPARATURA SA (17/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z 9 maja 2022 r. („Aneks”) do umowy…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ