RAFAMET SA (7/2023) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 25.01.2023 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji…

RAFAMET SA (58/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez…

RAFAMET SA (34/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 3 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsię-biorców prowadzonym przez…

RAFAMET SA (21/2022) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, Oddział Korporacyjny Katowice…

RAFAMET SA (19/2022) Zawarcie umów z firmą Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z Katowic.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem (Sprzedający) a firmą Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. (Kupujący) (40-955 Katowice, ul. Lompy 14/205) zostały zawarte dwie…

RAFAMET SA (18/2022) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym powziął…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ