HERKULES SA (34/2022) Informacja o nieskorzystaniu z oferty sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Herkules S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na złożoną w dniu 27 lipca 2022 roku spółkom Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach („Wasko”), Compremum…

HERKULES SA (33/2022) Informacja o złożeniu przez Herkules S.A. oferty sprzedaży spółki od niej zależnej: Herkules Infrastruktura sp. z o.o.

Zarzad Herkules S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Społka”) informuje, ze w dniu 27 lipca 2022 roku Zarząd Społki złożył spółkom Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach („Wasko”), Compremum S.A.…

HERKULES SA (6/2022) Zawarcie przez Spółkę umów kredytowych

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawarte w dniu 19 stycznia 2022 roku pomiędzy Spółką a ING…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ