IZOSTAL SA (22/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 sierpnia 2022 roku. 1. STALPROFIL S.A. z…

IZOSTAL SA (19/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Izostal S.A. oraz na podstawie art.…

IZOSTAL SA (14/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 kwietnia 2022 roku. 1. STALPROFIL S.A. z…

IZOSTAL SA (10/2022) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Izostal S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku otrzymał…

IZOSTAL SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z §14 ust. 3 Statutu Izostal S.A. oraz na podstawie art. 395,…

IZOSTAL SA (6/2022) Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A. na następną kadencję.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwały dotyczące powołania na trzyletnią następną XI kadencję Zarządu Spółki w następującym…

IZOSTAL SA (2/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Lecha Majchrzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. z…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ