MANGATA HOLDING SA (20/2022) Powołanie Pana Leszka Targosza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku.

Działając na podstawie § 5 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania…

MANGATA HOLDING SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie art.…

MANGATA HOLDING SA (16/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 19 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ