PBS FINANSE SA (7/2022) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na mocy postanowień § 11 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, zgodnie…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ