STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2023) Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) – w wykonaniu obowiązku wynikającego…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) – w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2023) Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów ka

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 31 stycznia 2023 roku spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: SAM…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (37/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 19 grudnia 2022 roku w Katowicach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 170.215.117…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (36/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Data: 28 listopada 2022 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) –…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (33/2022) Remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej:…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (30/2022) Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – aktualizacja

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportów nr 8/2022 z 28 lutego 2022 r., nr 14/2022 z 25 marca 2022 r. oraz nr…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (25/2022) Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – aktualizacja

W nawiązaniu do raportów nr 8/2022 z 28 lutego 2022 r. oraz nr 14/2022 z 25 marca 2022 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (23/2022) Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej

W nawiązaniu do raportu nr 4/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu…

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (22/2022) Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część V

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku został poinformowany…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ