MCI CAPITAL ASI SA (3/2022) Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia oraz objęcia akcji eSky.pl S.A.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI ASI”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) („Fundusz”), zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia oraz objęcia przez Fundusz działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. akcji spółki pod firmą eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Umowa”). Na podstawie Umowy, o ile zostaną spełnione zastrzeżone w niej warunki zawieszające, Fundusz:

1) nabędzie od pozostałych stron Umowy w sumie 5.263.468 szt. akcji Spółki za łączną cenę w wysokości 137.714.813,38 złotych oraz

2) obejmie 764.526 szt. akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki za łączną cenę emisyjną w wysokości 20.003.269,41 złotych.

Z uwagi na określone postanowieniami Umowy mechanizmy ustalenia ceny za nabycie i ceny za objęcie akcji Spółki przez Fundusz, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, ostateczne wartości tych cen będą znane po spełnieniu określonych Umową warunków zawieszających i zostaną podane do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

Dokonanie transakcji będących przedmiotem Umowy uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie, w szczególności (lecz nie wyłącznie) uzyskania (i) zgody organu antymonopolowego określonego w Umowie na dokonanie ww. transakcji (koncentracji) lub bezskutecznego upływu czasu na wydanie decyzji przez ww. organ, a także (ii) innych zgód na dokonanie transakcji będącej przedmiotem Umowy. Ostateczny termin na ziszczenie się ww. warunków został ustalony na 31 maja 2022 r.

W wyniku realizacji objętych Umową transakcji, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej Fundusz będzie posiadał akcje Spółki stanowiące 55,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające Fundusz do wykonywania 55,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MCI ASI posiada 99,22% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w Funduszu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ