MCI CAPITAL ASI SA (16/2022) Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI ASI”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę 3 letniego odnawialnego kredytu o łącznej wartości 173.250.000,00 złotych („Umowa”). W okresie trwania Umowy kredyt może być swobodnie ciągnięty i spłacany przez MCI ASI.

Oprocentowanie kredytu ustalono jako WIBOR 1M plus marża 2,5% rocznie, a prowizja od zaangażowania wynosi 0,5% w skali roku.

Zabezpieczeniem finansowania udzielonego MCI ASI na podstawie Umowy będzie:

? zastaw finansowy i rejestrowy na posiadanych przez MCI ASI certyfikatach inwestycyjnych zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI TFI”) funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. do 150% wartości finansowania,

? przelew na Bank wierzytelności przysługujących MCI TFI z tytułu opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi MCI.PrivateVentures FIZ, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz MCI.Partners FIZ

? oświadczenie MCI ASI o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Objęty Umową kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności MCI ASI oraz spłata istniejącego zadłużenia w Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ