IMPERIO ASI SA (8/2022) zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6.06.2022 r. zawarł ze spółką Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach umowę objęcia akcji tej spółki. Na podstawie wskazanej umowy spółka Excellence Cannabis S.A. zaoferowała Emitentowi objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych spółki Excellence Cannabis S.A. serii C po cenie emisyjnej w wysokości 5,00 zł (pięć złotych) za każdą poszczególną akcję, a Emitent przyjął ofertę i w związku z tym objął 50.000 akcji imiennych spółki Excellence Cannabis S.A. S.A. serii C po cenie emisyjnej w wysokości 5,00 zł (pięć złotych) za każdą poszczególną akcję, to jest łącznie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie obejmowane akcje.

Formalnie Emitent nabędzie wskazane akcje czyli zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy spółki Excellence Cannabis S.A. po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisji 50.000 akcji imiennych serii C dokonanego w granicach kapitału docelowego w dniu 3 czerwca 2022 roku przez Zarząd tej spółki. Objęte przez Emitenta akcje łącznie z pozostałymi posiadanymi przez Emitenta akcjami tej spółki będą stanowić łącznie 10,34 % kapitału zakładowego spółki Excellence Cannabis S.A.

Excellence Cannabis S.A. zajmuje się produkcją napojów na bazie konopi. Spółka planuje w najbliższym czasie wprowadzić na rynek Hemp Tea – napój na bazie herbaty i konopi, który trafi do sprzedaży w największych sieciach handlowych, a jego promocją zajmie się jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów.

Realizacja ww. umowy może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ