IMPERIO ASI SA (8/2022) zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6.06.2022 r. zawarł ze spółką Excellence Cannabis S.A. z siedzibą…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ