TAURON PE SA (37/2022) Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r., dotyczącego prac dodatkowych na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”) i związanego z tym planowanego postoju Bloku do dnia 29 sierpnia 2022 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, przewidywany termin postoju Bloku wydłuży się o 5 dni.

W związku z powyższym Emitent szacuje, że na skutek postoju Bloku od 6 sierpnia do 2 września 2022 r. (do godz. 23:00) marża pierwszego stopnia generowana przez Blok będzie niższa o ok. 285 mln zł. Różnica w stosunku do poprzedniego oszacowania, opublikowanego w raporcie bieżącym nr 35/2022, wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej, po których dokonywane są odkupy energii na potrzeby Bloku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ