TAURON PE SA (4/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Emitent otrzymał informację od…

TAURON PE SA (3/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – otrzymanie wezwań do zapłaty i złożenia oświadczeń od RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. dotyczącego kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o…

TAURON PE SA (2/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r., TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Emitent) informuje, że TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Zamawiający) w…

TAURON PE SA (37/2022) Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r., dotyczącego prac dodatkowych na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”) i związanego z tym planowanego…

TAURON PE SA (35/2022) Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 13 sierpnia 2022 r. otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) informację, iż w trakcie prowadzonych obecnie prac mających…

TAURON PE SA (33/2022) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2021 z 2 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia ugody i aneksów do umowy TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że spółka Nowe Jaworzno…

TAURON PE SA (31/2022) Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z 13 lipca 2022 r. TAURON Polska…

TAURON PE SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

TAURON PE SA (26/2022) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 13 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z 17 czerwca 2022 r. TAURON Polska…

TAURON PE SA (18/2022) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2022 r.

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON („Grupa TAURON”) za I kwartał 2022 r. Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ