MFiPR: Małgorzata Jarosińska-Jedynak w USA: Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Prezentacja polityki rządu polskiego w zakresie rozwoju miast, rozmowy o transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju miast oraz wymiana doświadczeń w sferze rewitalizacji obszarów miejskich – tak w skrócie można podsumować przebieg wizyty wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w Waszyngtonie – pierwszego etapu pobytu w USA.

Spotkania Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z przedstawicielami rządu USA , których celem było pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w kwestiach miejskich, rozpoczęła rozmowa z Zastępcą Sekretarza ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast USA Adrianne Todman.

„Rząd polski przywiązuje dużą wagę do kompleksowego i spójnego rozwoju miast. Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2022 r. Krajową Politykę Miejską 2030 (KPM 2030). Ten kluczowy dokument, opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ma na celu wzmocnienie zrównoważonego rozwoju miast i miejskich obszarów funkcjonalnych” – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak dodała, działania określone w KPM 2030 koncentrują się w ramach sześciu zadań szczegółowych, które przyczyniają się do realizacji nadrzędnego celu polityki miejskiej – poprawy jakości życia w miastach. Koncentrują się one na racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni i dostępnych zasobów miejskich (miasto zwarte), przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu (zielone miasto), wspieraniu zróżnicowanej gospodarki miejskiej (miasto produkcyjne), wspieraniu transformacji cyfrowej (miasto cyfrowe), eliminowaniu barier i zapewnianiu równego dostępu wszystkich mieszkańców do usług publicznych (dostępne miasto) oraz efektywne zarządzanie zasobami miejskimi (wydajne miasto).

„Wyzwania stojące przed miastami polskimi nie odbiegają znacząco od problemów, z jakimi borykają się inne miasta w Europie czy na świecie. Wynikają one z trwających przekształceń oraz uwarunkowań gospodarczych i technologicznych, a także z działań na rzecz poprawy warunków życia obywateli” – zaznaczyła wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Następnie wiceminister Jarosińska-Jedynak spotkała się z Jonathanem McKinleyem, Głównym Doradcą Przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Polski w Kongresie USA. Tematem dyskusji była wymiana doświadczeń polskich i amerykańskich w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich oraz zaangażowanie Polski i USA w pomoc Ukrainie oraz jej przyszłą odbudowę.

Grupa Robocza ds. Polski aktywnie działa na rzecz wzmocnienia relacji amerykańsko-polskich wokół wspólnych wartości i więzi gospodarczych. Celem Klubu jest także działanie na rzecz wzmocnienia wśród Amerykanów świadomości i wiedzy nt. historii Polski – w tym w szczególności okresu niemieckiej okupacji i komunizmu. Przedstawiciele Klubu aktywnie promują wizerunek Polski jako lidera w pomocy udzielonej Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji oraz systematycznie odwiedzają Polskę.

Spotkanie z Robin Dunnigan, Zastępcą Asystenta Sekretarza ds. Europy Środkowo–Wschodniej w Departamencie Stanu USA, zakończyło wizytę wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w Waszyngtonie.

Głównym tematem rozmowy było dziedzictwo 11. edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, a także rozszerzenie współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze rozwoju miast oraz zrównoważonej urbanizacji. W trakcie spotkania poruszono również kwestie związane ze współpracą Polski i USA w kontekście powojennej odbudowy miast Ukrainy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ aop/ amac/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ