STALPROFIL SA (35/2022) Zawarcie aneksu do umowy z ROMGOS GWIAZDOWSCY sp. z o.o.

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku informuje, że w dniu 30 września 2022 r. STALPROFIL S.A. (Podwykonawca), zawarł aneks do umowy z ROMGOS GWIAZDOWSCY sp. z o.o., z siedzibą w Jarocinie (Generalny Wykonawca), której przedmiotem jest zmiana zakresu robót budowlano – montażowych realizowanych przez Podwykonawcę, w ramach inwestycji polegającej na kompleksowym wykonaniu odcinka gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Wronów, etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

W wyniku dwustronnych uzgodnień powierzony Podwykonawcy do realizacji zakres robót, obejmujący budowę odcinka w/w gazociągu o długości ok 50 km został zmniejszony o ok. 15 km dla prac dotyczących spawania liniowego i układki gazociągu.

W efekcie zawarcia niniejszego aneksu całkowite wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10,5 mln zł netto do kwoty 35,8 mln zł.

Pozostałe zapisy umowy nie uległy istotnym zmianom. Zawarty aneks będzie miał wpływ na poziom generowanych przez Spółkę przychodów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, który obsługiwany jest przez samobilansujący się Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, odpowiedzialny za wykonawstwo robót budowlanych w ramach przedmiotowej Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ