STALPROFIL SA (39/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z §19 ust. 3 pkt 1) Statutu „STALPROFIL” S.A. oraz na podstawie…

STALPROFIL SA (35/2022) Zawarcie aneksu do umowy z ROMGOS GWIAZDOWSCY sp. z o.o.

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku informuje, że w dniu 30 września 2022 r. STALPROFIL S.A. (Podwykonawca), zawarł aneks…

STALPROFIL SA (20/2022) Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022, Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z…

STALPROFIL SA (17/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z §19 ust. 2 Statutu „STALPROFIL” S.A. oraz na podstawie art. 395…

STALPROFIL SA (5/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ