FASING SA (1/2023) Transakcje z firmą Węglokoks S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2023 roku Spółka skierowała do spółki Węglokoks S.A. z siedzibą w…

FASING SA (36/2022) Transakcje z firmą Węglokoks S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października 2022 roku Spółka skierowała do spółki Węglokoks S.A. z siedzibą w…

FASING SA (32/2022) Umowa z TAURON Wydobycie S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Wykonawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2022 roku została podpisana umowa na dostawę materiałów ze spółką…

FASING SA (30/2022) Umowa dostawy

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką Polska Grupa Górnicza S.A…

FASING SA (28/2022) Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego zmiany stanu głosów i akcji Porozumienia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w…

FASING SA (19/2022) Zmiana w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 3 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokonuje zmiany w…

FASING SA (15/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 03 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ