FASING SA (30/2022) Umowa dostawy

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką Polska Grupa Górnicza S.A (Zamawiający) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Powstańców 30, a konsorcjum firm będących Wykonawcami tj.: spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz spółką WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 – przy czym Liderem konsorcjum jest spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi 14.005.318,90 zł netto + podatek VAT według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy. Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają, w zakresie w jakim nie są zmieniane lub uchylane niniejszą umową, Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. stanowiące integralną część niniejszej umowy. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia (tj. wartości o której mowa powyżej). Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30 kwietnia 2023 roku. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.07.2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ