MFiPR: Polska i Niemcy – rozmowy o sytuacji międzynarodowej i polityce miejskiej (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Kryzys migracyjny i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy oraz polityka miejska i fundusze UE na rozwój obszarów miejskich – to główne tematy rozmowy wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Klarą Geywitz, ministrem mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa RFN.

– Polska przyjęła do tej pory największą liczbę uchodźców. Zakwaterowanie, integracja oraz zapewnienie im dostępu do systemu edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy wiążą się z koniecznością poniesienia przez nasz kraj znaczących dodatkowych wydatków – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Wiceminister podkreśliła, że kwestią priorytetową jest mobilizacja przez Unię Europejską nowych środków finansowych na pomoc uchodźcom oraz wsparcie dla Polski i pozostałych krajów członkowskich, które przyjęły największą liczbę Ukraińców.

– Mamy świadomość, że Niemcy także udzieliły schronienia znaczącej liczbie ukraińskich uchodźców. Liczymy w tym kontekście na wsparcie przez Rząd Federalny polskich starań na rzecz wsparcia państw borykających się z kryzysem migracyjnym – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polityka miejska i Światowe Forum Miejskie

Wiceminister wyjaśniła, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej (KPM).

– Celem nowej Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest budowanie warunków dla skutecznej transformacji polskich miast w kierunku miast zielonych, produktywnych oraz sprawiedliwych – tłumaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziała, że w najbliższym czasie planowane jest przyjęcie KPM 2030 przez Radę Ministrów i prezentacja dokumentu podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF 11).

W kontekście WUF11, wiceminister podkreśliła zainteresowanie strony polskiej aktywnym udziałem w tym wydarzeniu Niemiec jako europejskiego lidera procesów związanych z rozwojem oraz wdrażaniem zrównoważonej polityki miejskiej.

M. Jarosińska-Jedynak wyraziła nadzieję na osobisty udział niemieckiej minister w WUF11 w Katowicach. Wiceminister zaprosiła K. Geywitz na dyskusję wysokiego szczebla przy „okrągłym stole” w gronie ministrów odpowiedzialnych za sprawy miejskie z krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Fundusze UE na rozwój obszarów miejskich

Wiceminister przybliżyła formy wsparcia polskich samorządów z Funduszy Europejskich. Mówiła m.in. o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT).

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że w perspektywie 2021-2027 planowane jest rozszerzenie zasięgu realizacji instrumentu ZIT. Obejmie on ponad 70 miejskich obszarów funkcjonalnych. ZIT będzie dedykowany w szczególności miastom tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

To pierwsza wizyta Klary Geywitz w Warszawie od objęcia funkcji ministerialnej. Niemiecka minister spotka się także z ministrem rozwoju i technologii oraz weźmie udział w posiedzeniu zarządu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kmz/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ