MOSTOSTAL ZABRZE SA (38/2022) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. został obustronnie podpisany aneks do zawartej przez Emitenta i MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta) umowy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego („Umowa”).

Na mocy aneksu łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich gwarancji ubezpieczeniowych wystawianych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego nie może przekroczyć kwoty 28 mln zł (poprzednio 15 mln zł), przy czym limit na gwarancje zwrotu zaliczki wynosi 7,5 mln zł (poprzednio 5 mln zł).

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 19 maja 2015 r., natomiast o zmianie Umowy w raporcie rocznym za 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ