MOSTOSTAL ZABRZE SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (1/2023) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (66/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. do…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (65/2022) Zawarcie przez spółkę zależną listu intencyjnego z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) oraz Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (64/2022) Zmiany umów gwarancyjnych spółek zależnych zawartych z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r., Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2022 r. kolejnego aneksu do…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (63/2022) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Emitenta

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP – spółka zależna Emitenta) powziął w dniu 13 grudnia 2022 r. informację o wyborze…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (54/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2022 r. do…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (52/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. do…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (53/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI),…

MOSTOSTAL ZABRZE SA (51/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI),…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ