SKOTAN SA (26/2022) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach obniżenia kapitału zakładowego Skotan S.A. („Spółka”) z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. złożył oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pod kodem ISIN PLSKTAN00010. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje iż zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 sierpnia 2022 r., 12 sierpnia 2022 r. jest datą przeprowadzenia w systemie depozytowym operacji zamiany dotychczasowych akcji Spółki serii A, B i C w związku ze zmianą ich wartości nominalnej z 2,44 zł na akcję do 1,00 zł na akcję, bez zmiany liczby tych akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ