SKOTAN SA (26/2022) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach obniżenia kapitału zakładowego Skotan S.A. („Spółka”) z…

SKOTAN SA (25/2022) Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż w…

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ