MOSTOSTAL ZABRZE SA (64/2022) Zmiany umów gwarancyjnych spółek zależnych zawartych z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r., Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2022 r. kolejnego aneksu do zawartej pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP – spółka zależna Emitenta) a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (UNIQA) umowy generalnej z dnia 4 czerwca 2019 r., której przedmiotem jest udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu kwotowego.

Na mocy aneksu zwiększono wysokość limitu udzielanych gwarancji do 25 mln zł oraz wydłużono termin obowiązywania limitu gwarancyjnego do 20 grudnia 2023 r.

Ponadto, 21 grudnia 2022 r. został zawarty aneks do umowy generalnej z dnia 4 lipca 2019 r. zawartej przez MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP – spółka zależna Emitenta) z UNIQA na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych w ramach odnawialnego maksymalnego limitu kwotowego. Na mocy aneksu zwiększono obecnie wysokość limitu udzielanych gwarancji do 45 mln zł oraz wydłużono termin obowiązywania limitu gwarancyjnego do 20 grudnia 2023 r.

Rozszerzenie każdego z ww. limitów (o wartość 5 mln zł w stosunku do poprzednich poziomów) wynika ze zwiększenia portfela zleceń spółek MZRP i GPBP, tym samym zapotrzebowania na limity gwarancyjne tych spółek.

O ww. umowach gwarancyjnych Emitent informował również w raportach okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ